torsdag 10 februari 2011

AIK bekräftar nekat bud på Bangura


Med anledning av den senaste tidens spekulationer kring Mohamed Banguras framtid i AIK Fotboll vill klubben bekräfta att man fått bud på spelaren, men att AIK Fotboll har beslutat att tacka nej till budet.

AIK Fotbolls styrelse värderar tillsammans med den sportsliga organisationen och VD alltid effekterna av ett nekat eller accepterat bud, såväl på kort som på lång sikt, ur ett ekonomiskt och sportsligt perspektiv. Varje officiellt bud som inkommer behandlas individuellt.

Valet att kommunicera detta kan, bortsett från att undvika rykten och spekulationer, härröras till att det är ett förhållandevis högt bud utifrån dagens transfermarknad. Ledningen bedömer att mer transparens i frågan ger AIK:are möjlighet att utifrån konsekvenserna av beslutet ge klubben och spelaren ökat stöd. AIK Fotboll AB har en fortsatt ansträngd ekonomisk situation och kommer att behöva arbeta för en ekonomi i balans och för att lösa den långsiktiga finansieringen. Det ekonomiska läget präglar alla beslut i den dagliga verksamheten.

- Mohamed Bangura har visat att han är en spelare med hög prestationspotential som idag utgör en vital del av lagets anfallsspel. AIK är av uppfattningen att Bangura fortfarande är under utveckling på allsvensk nivå och att han under kommande säsong har potential att prestera på ännu högre nivå, säger sportchef Jens Andersson.

- En försäljning hade gett ett rejält tillskott i kassan, nu prioriterades lagbygget inför den kommande allsvenska säsongen och det innebär att alla AIK:are, med önskvärd tydlighet, uppmanas att på alla tänkbara sätt fortsätta stötta klubben. Nyemissionen var en bra start, men nu bör årskortsförsäljningen skjuta i höjden för att ge nödvändigt utrymme för att bibehålla den sportsliga ambition som klubben prioriterar, säger Johan Strömberg, ordförande i AIK Fotboll AB.

Mohamed Bangura har förmodligen både ekonomiska och sportsliga intressen att flytta till en liga med större möjligheter än Allsvenskan, nu har klubben fattat detta beslut och det är upp till ledningen i synnerhet och alla AIK:are i allmänhet att ge honom det stöd han behöver för att nå det målet över tid.

Beslutet gäller för detta bud, inkommer nytt bud kommer det att behandlas enligt samma tillvägagångssätt oavsett när det inkommer. Det innebär teoretiskt att ett beslut att sälja skulle kunna fattas innan tävlingssäsongen 2011 startar. Något annat bud än det som nekats finns inte att ta ställning till idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar